ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Акти РЕА (палмитоилетаноламид) – мастна киселина с противовъзпалително и аналгетично действие

Палмитоилетаноламидът (PEA) е молекула на мастна киселина и модулатор на глиални клетки. Глиалните клетки са клетки на централната нервна система, които отделят много възпалителни вещества, които действат върху невроните, засилвайки болката. С течение на времето той намалява свръхактивните рецептори за болка в състояния на покой и това е едно от най-важните му свойства, изследвани във времето. 

Палмитоилетаноламидът присъства в много от храните, които консумирате, но в недостатъчни количества. В допълнение, неговите необикновени места за свързване го правят уникално терапевтично решение за тези, които търсят облекчение на болки от различен характер, противовъзпалителен агент или природно средство за подкрепа на имунитета.

Какво е РЕА (палмитоилетаноламид)

Палмитоилетаноламид (PEA) е ендогенен амид на мастна киселина, аналог на ендоканабиноидния анандамид (AEA), който принадлежи към семейството на N-ацилетаноламини (NAE). Като такъв, чрез модулиране на мастоцити и гръбначни глиални клетки е доказано, че е ефективен срещу различни възпалителни механизми, които се развиват по време на състояния на хронична болка.

От 70-те години на миналия век палмитоилетаноламидът (PEA) се проучва за потенциалната му роля за оптимизиране на имунното здраве срещу вирусни инфекции и възпалителни заболявания и състояния. 

Въз основа на неговите противовъзпалителни ефекти, повече от 350 научни статии са документирали широк спектър от терапевтични ефекти. В това число откриваме антиалергични, аналгетични, невропротективни, противогрипни и модулиращи имунния отговор в проучвания при животни и хора. 

Най-често срещаните хранителни източници на палмитоилетаноламид са млякото и яйцата. Въпреки това, палмитоилетаноламидът присъства в тези храни в съвсем малки количества и трудно може да осигури значителни ползи.

Многостранният имунен отговор на PEA се дължи на неговия уникален механизъм на действие, който е насочен към множество пътища на различни места, работещи синергично, за да произведат неговите терапевтични ефекти. Най-подходящите механизми на действие, свързани с имунопатологията, са афинитетът на PEA към канабиноидния рецептор сирак (GPR55). и GPR11), ванилоиден рецептор TRPV1 и рецептор, активиран с ядрен пероксизомен пролифератор (PPAR)-алфа.

Палмитоилетаноламид за справяне с болки от различен произход

По отношение на противовъзпалителното и обезболяващото му действие също има много данни. Няколко проучвания се фокусират върху употребата на PEA при множество състояния на хронична болка. Например, може да има благоприятен ефект като адювант за лечение на болка в кръста или да се използва самостоятелно за лечение на хронична болка при критично болни по-възрастни пациенти, където употребата на традиционни аналгетици може да доведе до висок риск от неблагоприятни ефект. 

Има обнадеждаващи резултати и при лечението на нехирургични радикулопатии с ултра-микронизирана формулировка на PEA и комбинираната терапия с алфа-липоева киселина за намаляване на хроничния простатит/синдрома на хронична тазова болка. 

Интересно е, че свръхчувствителността към болката е свързана с голямо намаляване на нивата на PEA в мозъка и гръбначния мозък. Това са области, пряко и непряко участващи в подпомагането на нервната система от потенциално вредни стимули. Това изглежда показва, че PEA може да бъде жизненоважен при телесните реакции на болка. Изследванията на палмитоилетаноламид откриват, че той се свързва с рецептора, активиран от пероксизомния пролифератор (PPAR-α) в ядрото на клетките. Този конкретен рецептор е отговорен за регулирането на генните мрежи, свързани с контрола на болката.

Палмитоилетаноламид като потенциален терапевтичен агент при болестта на Алцхаймер

Няколко предклинични in vitro и in vivo проучвания са доказали, че PEA може да индуцира биологичните си ефекти, като действа върху няколко молекулярни мишени както в централната, така и в периферната нервна система. Тези механизми на действие ясно разграничават PEA от класическите противовъзпалителни лекарства и се приписват на съединението, което има уникални противовъзпалителни свойства. Предклиничните проучвания показват, че PEA в специфични форми може да се прилага като потенциален терапевтичен агент за ефективно лечение на различни патологии, характеризиращи се с невродегенерация, невровъзпаление и болка. По-специално, потенциалните невропротективни ефекти на палмитоилетаноламида са демонстрирани в няколко експериментални модела на болестта на Алцхаймер. Подробни резултати от изследователския екип са налични в портала NCBI и научния преглед “Palmitoylethanolamide (PEA) as a Potential Therapeutic Agent in Alzheimer's Disease”.

Палмитоилетаноламид с противовъзпалително действие

През годините изследванията върху чревния микробиом, пробиотиците и имунитета стават все повече. Поради наличието на PEA в повечето тъкани на тялото и неговите противовъзпалителни свойства, PEA може да помогне за облекчаване на симптомите на редица (авто)имунни нарушения, свързани с възпаление в стомашно-чревния тракт.

Някои нарушения причиняват продължително възпаление в стомашно-чревния тракт, което може да промени негативно чревната микробиота. Това може да доведе до повишена пропускливост на червата, което е предпоставка за възпаление и допълнителни промени в чревната микробиота. Промените в нормалната чревна флора могат да доведат до инфекции, което също увеличава възпалението. Екзогенното приложение на PEA може да послужи за облекчаване на възпалителните симптоми на такива нарушения чрез действието си върху PPAR-алфа в дебелото черво, което помага за предотвратяване на промени в чревната микробиота.

Предвид многостранните ефекти на PEA чрез множество механизми и факта, че PEA е естествено срещащо се съединение, това го позиционира като перфектен кандидат за важен регулатор на възпалителните процеси и медиатор на взаимодействията между нервната система и имунната система. Действайки по този начин, палмитоилетаноламидът може да се утвърди като природно средство за подкрепа на имунитета и защитните сили на организма.

Палмитоилетаноламид с ползи за насърчаване на съня

Скорошно рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване от 2021 г. установи, че суплемент с палмитоилетаноламид (PEA) може да помогне за поддържане на здравословен сън. В проучването 103 възрастни са получавали плацебо от PEA под формата на Levagen+ от Gencor всеки ден в продължение на осем седмици. Качеството и количеството на съня са измерени с помощта на актиграфия на китката, дневник на съня и въпросници. Резултатите показват, че макар да няма разлики между двете групи по отношение на количеството и качеството на съня, групата приемала РЕА, има намалена латентност при настъпване на съня, по-малко време нужно за събуждане и подобрена бдителност.

Използвани ресурси

  1. Gabrielsson L, Mattsson S, Fowler CJ. Palmitoylethanolamide for the treatment of pain: pharmacokinetics, safety and efficacy. Br J Clin Pharmacol. 2016;82(4):932-942. doi:10.1111/bcp.13020
  2. Beggiato S, Tomasini MC, Ferraro L. Palmitoylethanolamide (PEA) as a Potential Therapeutic Agent in Alzheimer's Disease. Front Pharmacol. 2019 Jul 24;10:821. doi: 10.3389/fphar.2019.00821. PMID: 31396087; PMCID: PMC6667638. 
  3. Davis MP, Behm B, Mehta Z, Fernandez C. The Potential Benefits of Palmitoylethanolamide in Palliation: A Qualitative Systematic Review. Am J Hosp Palliat Care. 2019 Dec;36(12):1134-1154. doi: 10.1177/1049909119850807. Epub 2019 May 21. PMID: 31113223. 
  4. Passavanti, M.B., Alfieri, A., Pace, M.C. et al. Clinical applications of palmitoylethanolamide in pain management: protocol for a scoping review. Syst Rev 8, 9 (2019). https://doi.org/10.1186/s13643-018-0934-z
  5. Passavanti MB, Fiore M, Sansone P, Aurilio C, Pota V, Barbarisi M, Fierro D, Pace MC. The beneficial use of ultramicronized palmitoylethanolamide as add-on therapy to Tapentadol in the treatment of low back pain: a pilot study comparing prospective and retrospective observational arms. BMC Anesthesiol. 2017;17(1):171. https://doi.org/10.1186/s12871-017-0461-9.
  6. Germini F, Coerezza A, Andreinetti L, Nobili A, Rossi PD, Mari D, Guyatt G, Marcucci M. N-of-1 randomized trials of ultra-micronized palmitoylethanolamide in older patients with chronic pain. Drugs Aging. 2017;34(12):941–52 https://doi.org/10.1007/s40266-017-0506-2.
  7. Chirchiglia D, Chirchiglia P, Signorelli F. Nonsurgical lumbar radiculopathies treated with ultramicronized palmitoylethanolamide (umPEA): a series of 100 cases. Neurol Neurochir Pol. 2018;52(1):44–7. https://doi.org/10.1016/j.pjnns.2017.11.002.
  8. Keppel Hesselink JM, de Boer T, Witkamp RF. “Palmitoylethanolamide: A Natural Body-Own Anti-Inflammatory Agent, Effective and Safe against Influenza and Common Cold.” Int J Inflam. 2013;2013:151028.
  9. Rao A et al. “Palmitoylethanolamide for sleep disturbance. A double-blind, randomised, placebo-controlled interventional study.” Sleep Science and Practice, vol. 5 (2021) 


ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ