ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Апаратура и реактиви за анализна система FRAS-5

FRAS-5 e система за оценка на нивото на оксидативен стрес (ниво на свободни радикали - d-ROMs) и антиоксидантния потенциал на организма (PAT) посредством капка капилярна или венозна кръв, както и биологичния антиоксидантен потенциал на слюнката посредством проба със слюнка.

FRAS-5 използва серум или плазма вместо пълноценна кръв, затова резултатите от теста не се влияят от промените в хематокрита, което е характерно за другите тестове.

Благодарение на теста в реално време е възможно да се установи точна и надеждна диагностика на оксидативния стрес. Посредством само на тези измервания може да се оптимизират специфични антиоксидантни терапии и да се мониторира тяхната ефективност на изключително достъпна цена.  

FRAS-5 е напълно автоматизирана система с вградена центрофуга, фотометрична система, touch screen екран и принтер. Допълнително системата може да се синхронизира с FRAS-5 software. 

{{product_option.name}}

FRAS-5 анализира следните параметри

Сумарно количество на оксидативен стрес OSI Index (Oxdative stress index)

Индексът OSI (индекс на оксидативния стрес) обобщава в една стойност информацията получена от d-ROM теста и PAT теста и прави по-лесно и по-непосредствено тълкуване на резултатите. Индексът OSI е перфектна отправна точка за оценка на окислителния стрес за специалиста, и за по-лесно разбиране от пациента. Той също така позволява бърза и сигурна оценка на подобрението или влошаване от терапии и болест.

Количество циркулиращи в кръвта пероксидази – свободни радикали (d-ROMs)

Тестът на d-ROM е фотометричен тест, който се извършва в лаборатории за анализ с помощта на аналитичен инструмент, наречен фотометър.

За амбулаторно и рутинно тестване се предлага съвместно със системата FRAS, която освен че има оптичен четец, има и вградена центрофуга за отделяне на течната част от кръвта от белите клетки. D-ROM тестът определя по същество концентрацията на хидропероксиди (ROOH) в кръвта, които са вещества, принадлежащи към широк клас реактивни кислородни метаболити (ROM). D-ROM тестът може да се извърши върху проби от  кръв (капилярна кръв или венозна кръв), серум, хепаринизирана плазма и върху някои извънклетъчни течности.

Количество водно-разтворими антиоксиданти, измерени фотометрично (PAT – plasma antioxidant test) 

PAT (Plasma Antioxidant Test) е фотометричен тест, който се прави с помощта на аналитичен инструмент, наречен фотометър, за да се определи антиоксидантната сила на плазмата. За амбулаторно и рутинно тестване се предлага съвместно със системата FRAS, която освен че има оптичен четец, има и вградена центрофуга за отделяне на течната част от кръвта от кръвните клетки.

Антиоксидантен потенциал на слюнката (SAT – Saliva antioxidant test)

SAT е иновативен тест, който използва специфичен метод за определяне на количеството антиоксиданти (AOs). Тестът SAT може да оцени капацитета на слюнчените AOs въз основа на способността на пробата за слюнка да намалява железните йони (Fe3 +) до железни йони (Fe2 +). SAT може да бъде включен като рутинен тест за всички хора, които са видимо здрави от клинична гледна точка, но които са ежедневно изложени на фактори, които причиняват оксидативен стерс (OS) - радиация, замърсяване, цигарен дим, и / или небалансирана диета.

Оксидативен индекс за съдов риск (OBRI)

Индексът OBRI (индекс на оксидативния баланс на риска - патентован) определя състоянието на окислителния баланс според нивата на холестерола и е интересен прогнозен индекс за сърдечно-съдовия риск 

OBRI оценява по надежден, възпроизводим и повтарящ се начин сърдечно-съдовия риск свързан с променен окислителен баланс.

OBRI се основава на определянето на общия холестерол (CH), на индекса на оксидатиб (OI) и на защитен индекс (PI): OBRI индексът отчита OI и PI индексите и общия холестерол и представлява важна индикация за сърдечно-съдовия риск.

Необходими реактиви


Kit REDOX O.B. Fast 100 (50 d-Roms + 50 PAT)

SAT (50 tests)

Софтуер

Няма отзиви