ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА  02 818 48 70

Check medical sport

Вашата персонална и ефикасна здравна проверка

• Откриване на причините за заболяването • Регулаторна способност на организма • Функционални нарушения • Оксидативен стрес • Мускулен и фитнес анализ • Киселинно-алкален баланс • Въздействия от околната среда

 

Добре обмислен метод

Check medical sport е резултат от повече от 25 години непрекъснати разработки в областта на анализа на биологичното съпротивление, което дава възможност за отчитане на функционалните нарушения в тялото. Основното научно проучване за това е било проведено в Института по Трудова и Социална Медицина към Университета в Хайделберг и в Специализираната Белодробна Клиника към асоциацията Württemberg / Hohenzollern State.

Надеждният, перспективен инструмент за научно обоснована оценка на здравното състояние е създаден за съвременно и ефективно използване в практиката.

Check medical sport се нуждае само от шест електрода, които се свързват със стъпалата, китките и главата. В четири последователни предварително програмирани поредици, по тези електроди се провеждат редуващи се отрицателни и положителни 13Hz импулсни токове. Check medical sport записва електричните параметри на отделните сегменти.

Резултатите от измерването от всеки източник дават информация за енергийното състояние и функцията на органите и групите от органи, както и техните влияния.

Живите организми са обект на много регулаторни влияния, като например денонощните (циркадни) и месечните ритми. По-малко известно обаче е влиянието на значително краткосрочните ритми, които са тясно свързани с метаболитните процеси. Това са точно тези биологични колебания – регулаторни процеси на ниво секунди и минути – които Check medical sport използва: устройството измерва електричните параметри на предварително зададени телесни сегменти и техните регулаторни функции. Всяко отклонение от нормалните стойности показва нарушение.

Като резултат от опит и проучвания в продължение на десетилетия, Check medical sport може да класифицира характеристиките на отклоненията и да извлече от тях важна информация за биологичната адаптация.

Проучване

Целенасочено оценяване

Това изследване се използва за предварителна оценка на здравословното състояние и е много подходящо за проверка на успеха от терапията. С помощта на резултатите от Check medical sport могат да се предприемат следващи стъпки за да се завърши стандартната диагностика. По този начин съответните предимства на научната и допълващата медицина могат да бъдат комбинирани. Това позволява оптимална грижа за пациента, която е съобразена със съответния човек.

Проблемът

Пациентът се оплаква от болка, но лабораторните резултати са отрицателни. Вероятно се сблъсквате с такива ситуации все по-често в практиката си днес. Все повече пациенти имат ясни симптоми, но не могат да бъдат диагностицирани никакви клинични морфологични проблеми. Тези “функционални нарушения” (психосоматични, ендогенни и т.н.) са един типичен феномен за нашето време. Те са причинени от фактори като недохранване, токсини от околната среда, гъби, паразити, тежки метали, електромагнитно замърсяване или стрес. Функционалните нарушения водят до отслабване на защитните механизми на пациента, така че той/тя страда от недостиг на енергия, алергии, безсъние и различни други симптоми.

Решение

С Check medical sport, Wegamed дава началото на нова област в диагностиката. Check medical sport проверява пациента от главата до петите в истинския смисъл на тези думи в рамките на 8 минути. Устройството дава на лекаря и терапевта детайли за общото здравословно състояние на пациента. То показва в детайлна графика къде в тялото на пациента настъпва функционалното нарушение. Check medical sport предоставя детайли в помощ на стандартната диагностика. Могат да бъдат принтирани препоръки за терапия. Лекарят и терапевтът все още са длъжни да използват всички свои умения и знания, но Check medical sport предоставя сериозна помощ когато става въпрос за усъвършенстване на клиничната диагноза. Това устройства дава подробна информация за нарушенията, които не винаги могат да бъдат установени посредством традиционните диагностични методи като ЕКГ, рентген, ултразвук, компютърна томография или лабораторни тестове. Чрез Check medical sport могат да бъдат установени огнища на възпаление, скрити или хронични заболявания и склонност към алергии.

Предимства:

– Лесно поставяне на електродите

– Експоатацията на устройството може да бъде делегирана

– Спестява време!

– Напълно автоматично измерване, извършвано в рамките на 8 минути!

 

Анализ

Бърз и ефикасен информационен анализ

 •  Психоневроимунология
 •  Вегетативна нервна система
 •  Остри заболявания
 •  Хронични заболявания
 •  Склонност към алергии
 •  Органни нарушения
 •  Възпалителни огнища
 •  Детоксикация
 •  Стресови състояния
 •  Микробно ниво
 •  Вирусно натоварване
 •  Токсини от околната среда

 

Приложение на анализа

Обикновено се наблюдават значителни различия при конкретните физични нарушения. Check medical sport дава оценка на здравословното състояние, показвайки засегнатите области или органи и откривайки съответните симптоми на остри, възпалителни, дегенеративни или алергични заболявания.

Фактори за анализ

Факторите за анализ са важна част от интерпретацията. Те показват отговора на тялото по време на измерването и дават информация за регулаторните и енергийните процеси и за реакцията на тъканите и хроничните нарушения. Графичният анализ позволява да се направят изводи относно регулаторната способност на организма и локализиране на възпалителните огнища.

sport

Всички медицински продукти на Wegamed  са разработени, регистрирани и произведени в Германия. Те отговарят на високите изисквания на Европейската Директива за Медицински Продукти 93/42/ЕЕС, което е потвърдено от ЦЕ отличителен знак. Компанията Wegamed GmpH е сертифицирана по DIN EN ISO 13485.