ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА  0884 64 43 46

Med matrix

Основна терапия за възстановяване и детоксификация

Детоксификация и отсраняване на киселини от съединителната тъкан • Премахване на възли • Имуно- модулиране • Отстраняване на токсини • Отстраняване на огнища предизвикващи разтройства

Добре премислен метод

Знания от съвременната медицина показват: междуклетъчното вещество наричано още мезенхим  или матрикс, играе ключова роля за пораждането на типичните дегенеративни болести в нашата епоха. Ако матрикса се подложи на дългосрочен стрес, например от излишна киселина, хронични възпаления и инфекции, отрови свързани с околната среда, недохранване, стрес и нездравословен начин на живот като цяло, в някакъв момент, това рефлектира негативно върху доставянето на хранителни вещества до клетките на органите. Последиците от това са хронични заболявания, алергии, слаби защитни сили на организма, депресия, хронични кожни оплаквания и редица други проблеми. Всички тези състояния имат едно общо нещо: те са изключително устойчиви на лечение.

На морфологично ниво, матрикса е функционална мрежа от еластин, колаген и амино-захар.Той свързва съдовете, нервите и лимфната система с клетките на органите (паренхима), като по този начин се създава необходимата инфраструктура за доставяне/ на вещества/ на клетки в органите. Ако способността на матрикса да функционира намалее, клетките на органите оставят откъснати от процесите на доставка и отвеждане на отпадните продукти, което в някакъв момент е причина за проблеми. Така и лечението с използването на лекарства или други методи вече не може да достигне до клетките на органите заради блокирания вече матрикс. Преди да е в състояние да се лекува от очевидни заболявания, първо матрикса трябва да получи възможност да се освободи от стари замърсявания и да се регенерира. Лечението за регенерацията на матрикса посредством Мед Матрикс е специално разработено, за да предостави възможност междуклетъчното вещество да се освободи от придобити от околната среда и метаболизма тежести и по този начин да регенерира структури, които са станали дефицитни, поради хронично възпаление.Лечението цели и да укрепи функциите и дейността на участващата имунната и съединителната тъкан.

Мед Матрикс съчетава три холистични метода на лечение на матрикса в един координиран процес: лечение с постоянен ток на равни интервали, текущо лечение и петехиален сукционен масаж както и  специална енергоинформационна системна терапия/ SIT/. Чрез SIT към организма се добавят и двата вида честотни сигнали – както собствените вибрации на пациента, така и хомеопатичната вибрационна информация за поддържане на клетките и метаболизма. Като допълнение динамични/ прави магнитни полета поддържат трансфера на системна информация. Това не само почиства физически тъканите, но и генерира нова енергия.

Въз основа на холистичен подход лечението за регенерирането на матрикса е идеална подготовка за всички последващи терапии, защото след тази задълбочена основна терапия организмът отново е в състояние да рестартира блокираните свойствени за организма оздравителни процеси.

Метод на лечение

Един проверен метод

Лечението с Мед Матрикс се състои от три отделни доказани лечения. Тези три компонента работят заедно и подсилват ефекта на другите.
При лечението с Мед матрикс, постоянните токови импулси обръщат поляритета на матрикса и така нормализира обмяната на веществата в  хомеостаза. Интензивните стимули от вендузи  освобождават мускулното напрежение и втвърдяването на тъканите (възлите) и стимулират кръвообращението. Имунната система е информирана (насочени сигнали) за всички тежести в основната система (като на/при Pischinger), което води до целево отстраняването на отпадните продукти.

Лечение с ритмичен/ на равни интервали/ постоянен ток

Отслабения матрикс дава възможност на органите клетки да останат болни. Хронично болната матриксна тъкан има прекомерен отрицателен заряд и прекалено много киселина. Терапията Мед матрикс с постоянен ток се базира на факта, че е възможно да промените полярността на тъканите външно: въртящите електроди насочват слаб постоянен ток в тъканта и така се  неутрализира излишния заряд. Тъканта става отново алкална. Протоните са мобилизирани и това създава условия за нормално метаболитно функциониране.

 

Петехиален сукционен масаж

Петехиалния сукционен масаж е съвременна форма на прилагане на вендузи и се използва за механично почистване на тъканта. При използването на този метод смукателния електрод генерира ниско налягане върху тъканите: отпадъчните продукти и тъканите токсини се извеждат до повърхността и така могат да бъдат премахнати чрез лимфата. В същото време електродите обхващат патологичните честотни модели на токсините и след това ги използват за системна енерго- информационна терапия. За прогресивното обновление на тази тъкан е показателно, че тя става значително по-стегната и зачервяването, което се случва по време на лечение изчезва много по-бързо.

Системна енергоинформация терапия (S-I-T)

SIT неутрализира патологични енергийни полета. Засмукващия електрод взема биологична информация от токсини и отпадни продукти отделяни от матрикса. Тези модели „болни” вибрации се преобразуват в Мед матрикс устройството. В комбинация с клетъчни и поддържащи метаболизма честотни сигнали, подкрепени от правите магнитни полета, те се връщат при пациента като терапевтични сигнали. Способността на организма за самолечение се активира, а налягането се премахва посредством имунната система.

3 доказани компонента – превъзходна терапия

matrix

Всички медицински продукти на Wegamed  са разработени, регистрирани и произведени в Германия. Те отговарят на високите изисквания на Европейската Директива за Медицински Продукти 93/42/ЕЕС, което е потвърдено от ЦЕ отличителен знак. Компанията Wegamed GmpH е сертифицирана по DIN EN ISO 13485.