ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА  0884 64 43 46

Med select

Биорезонансна терапия – Активиране на силите на организма за самолечение

Ревматичен спектър • Подпомагане при алергии • Подсилване на имунната система • Асматични заболявания • Премахване на токсини и тежки метали • Метаболинтни разтройства • Преумора • Болка

Добре обмислен метод

Биорезонанс означава да се започне комуникация с живота. Живота означава постоянна промяна. Ако организмът  загуби способността за саморегулиция това обикновено води до хронични заболявания, остри инфекции или болки. С биорезонанс може да се намесите чрез терапевтична регулация  и да тласнете развитието на организма  в правилната посока.

Терапията с Мед Селект е ефективна форма на био-резонанс. Доказания и успешен метод на Системната информация терапия  (SIT) е подобрен и съчетан с wegamed технологии. При разработването на Мед Селект по-специално е акцентирано върху удобството за потребителя. Както е известно от VEGATEST-метода, техническия медицински опит на VEGA дуплекс мемори технологиията (VDS) сега преминава в новата Мед Селект терапия. Познания от физиология и биохимия, както и резултатите от изследвания на стреса и метаболизма допълват биологичния ефект на Мед Селект.

Новото поколение /технология/ съхранява временно вибрационни сигнали, записани с помощта на входа (напр. областта на болката). Сърцето на устройство-  Вътрешната честотна система (IFS), е предприета и реализирана от нас уникална разработка. Друго нововъведение в резонансната  терапия са честотите на биологичен трансфер/предаване. Те предават лечебни сигнали и вибрации на хомеопатични вещества посредством терапевтични/лечебни електроди. Устройството произвежда ниско честотни резонансни вибрации, които съответстват на основните честоти на органи и клетки. Само по този начин действителния лечебен сигнал достига до засегнатите органи и клетки.

Във време, когато разходите за здравеопазване прогресивно се увеличават, методи за лечение на хронични и дегенеративни заболявания, които са по-евтини и причинно-ориентирани имат преимущество. С МедСелект терапевтът има за първи път устройство за терапия на негово разположение, което осигурява най-съвременна форма на резонансна терапия.

Мед Селект предлага терапевтични стратегии, които много точно съвпадат с реакции, метаболизъм и възникнали проблеми при пациента. С лесен за работа сензорен екран и с интелигентно меню ръководство, терапевтът вече е в състояние да предприеме индивидуализирана форма на системна информационна терапия без много предварителни познания. Устройството включва както полу-автоматични и напълно автоматични терапевтични концепции така и VDS технология, която е доказана в Test expert plus. Сега вече терапевтичните вибрации от резонансното лечение или дългосрочни стресови фактори които се съхраняват в различно структурирани VDS библиотеки могат да се изведат и използват за терапия. Ползата е, че терапевтът не e беобходимо да се връща отново към използването на  чувствителни и сложни тестове и набори за терапия (ампули).

Изпитан метод

Мед Селект е не само развитие в биорезонансна терапия, а по-скоро е терапия в съответствие с резултат от изследванията и науката за поколенията и последиците от новите и старите болести. Операционния процес на Мед Селект е придружен с анимирана информация  за терапевтичната сесия, така че потребителят се запознава с терапията получавайки напътствия докато терапията започне. Това означава, че лечението може да бъде делегирано на обучен персонал.

Ендогенни и екзогенни системани информационни терапии използващи биполярно магнитно поле поддържат обмен на информация.

Принципът, който е доказан в над 15 години експериментална практика от д-р Людвиг (Хорб) – запис на вибрации с помощта на два електрода (биполярно), гарантира чистота и естествената интензивност на сигнала на биологичните вибрации. Терапията се среща и в биполярно състояние, което се изисква особено за прехвърляне на лечебни сигнали посредством магнитни полета с цел генериране на динамични магнитни полета като носител.

Системната информационна терапия е проста и ефективна.

Менюто се  управлява чрез сензорен екран, което позволява да се направят бързи и целенасочени настройки на терапията. Вътрешната организация, която се осъществява в менюто, дава на устройството високо ниво на удобство за потребителя в ежеднежвната практика. Насоките и обясненията в менюто при прилагането на уреда са достатъчни и не е необходимо да изучава ръководството за употреба. Потребителят може да запази в паметта информацията за проведената терапия и да я използва за поватряне на терапията. Възможно е също да запишете и запазите  вашите собствени ампули и сигнали.

Интегрираните/Обединените вибрации от хомеопатични нозоди и лечебни материали

 Потребители които познават и са използвали предишни биорезонансни методи ценят регулаторният ефект на хомеопатични вещества. Могат да се използва както традиционни, индивидуални, хомеопатични вещества и  хомеопатизирани жизненоважни вещества така и биохимични компоненти (например, аминокиселини и клетъчни метаболити). Ключовото приложение на Системната  информационна терапия (SIT) е насочено към обезвреждане и детоксикация. В допълнение Мед Селект има не само архив на хомеопатични вибрации, но също така и VDS библиотека на нозоди и алергени.

select

Всички медицински продукти на Wegamed  са разработени, регистрирани и произведени в Германия. Те отговарят на високите изисквания на Европейската Директива за Медицински Продукти 93/42/ЕЕС, което е потвърдено от ЦЕ отличителен знак. Компанията Wegamed GmpH е сертифицирана по DIN EN ISO 13485.