ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА  0884 64 43 46

SOE air

Енергия от синглетен кислород

Добре премислен метод

SOE air е преносимо устройство, напълно подходящо за активиране на въздуха в спалнята (за фазата на естествено оздравяване на нашите тела по време на сън), както и по време на работа в офиса, по време на четене или гледане на телевизия, или дори по време на шофиране за подпомагане на нашето тяло да компенсира стреса и напрежението от заобикалящите ни фактори.

С помощта на технологичното проучване на Jörg Klemm от 1987 и последващите разработки от същия период, продуктите разработени и произведени от Wegamed GmbH улесняват естествения процес на генериране на синглетен кислород, известен още като Енергия от Синглетен Кислород (SOE). В природата растенията използват хлорофил и слънчева светлина за фотосинтеза и активиране на кислорода. Ние осветяваме един фоточувствителен катализатор със светлинен източник с много специфична дължина на вълната. Атмосферният въздух преминава през филтър и след това се насочва по повърхността на катализатора, променя се безброй пъти от базовото си триплетно състояние в индуцирано синглетно състояние, и в същия момент, обратно в базовото си състояние. При обратната реакция от синглетно към базово състояние, се освобождава SOE енергия, която се предава на водните молекули във въздуха. Въздухът, който излиза от устройството, с богати на енергия водни молекули, след това се вдишва от нас. Енергията се абсорбира от матрикса на тялото и се насочва към мястото, където трябва да въздейства.

Старателно проверен процес

Енергията от синглетен кислород – SOE – е продукт от естествено протичащ физикохимичен процес, който представлява част от естествения процес на човешкия метаболизъм. SOE (енергията от синглетен кислород) е много специален вид енергия.

Кислородът е не само най-разпространеният елемент на нашата планета (съставляват 49% от 16км дебелата горна кора, същото количество в атмосферата точно до стратосферата, както и 60% в нашите тела) и е жизненоважен за всички нас. Но кислородът, който съставлява 21% от въздуха, който дишаме, съществува там в неактивирано и нереактивно състояние (в което електроните са подредени в триплетна конфигурация). За да може кислорода да реагира с други елементи, той трябва да бъде във възбудено състояние.

Познатите възбудени / реакционни състояния са озона (състоящ се от три атома), йонизирания кислород (с електричен заряд) и синглетен кислород (молекулен О2 със синглетна конфигурация на електроните). Необходими са различни нива на възбуждане за да се възбуди О2. Трябва да се има предвид, че същинското създаване на синглетно състояние изисква най-малко количество възбудима енергия. При акта на дишане човешките същества приемат около 900гр свободен кислород на ден (О2, който не е свързан в химични съединения).

При хранене ние приемаме поне още 220гр под формата на химични съединения, които не могат да бъдат използвани директно за производство на енергия. В края на цикъла на усвояване на кислорода в митохондриите, клетките получават енергията, от която се нуждаят за да живеят и за техните активности, предимно при реакцията на химично несвързания кислород (О2) с водорода (Н2). При това се получава вода (Н2О). Във водните молекули кислородът съществува със синглетна конфигурация на електроните. Това предполага, че кислородните атоми, които участват в образуването на всяка една от тези кислородни молекули, са вече в синглетно състояние.

За да може да се образува вода в митохондриите, кислородът в тях преминава в синглетно състояние. Водородните молекули се получават от хранителните продукти. Те са в синглетно състояние и реагират директно и моментално със синглетния кислород. Регулацията на митохондриите в нашите клетки и тяхната способност да активират кислорода до синглетно състояние в достатъчно количество на правилното място и в правилното време е това, което определя нашето добро здраве.

Три доказани компонента за нов вид терапия!

 

air