ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА  0884 64 43 46

Test expert plus

Откриване на причините – бързо, ефективно и значимо

Органна функция • Физиологично състояние • Дентални проблеми • Недостиг на витамини • Недостиг на минерали • Интоксикация от всякакъв тип • Склонност към алергии • Причини за болка

Добре обмилен метод

В продължение на десетилетия терапевти от почти всички области на холистичната медицина са разчитали на този успешен и надежден тест метод, който е комбинация между хилядолетната китайска медицина и най-модерната западна технология.

Test expert plus се основава на 30 годишния метод VEGATEST който е напълно преустроен чрез дори по-старата електрическа акопунктура от Д-р Фол. С Test expert plus ние навлизаме дълбоко в диагностиката на здравословното състояние – вече можете да влезете в директен диалог с организма на вашия пациент. С помощта на биосъпротивително измерване е възможно да се измери всяка възпроизводима точка на кожното съпротивление.

Тестовите вещества, използвани при измерването, водят до промяна на кожното съпротивление, причинено от даден стимул (в зависимост от нивото на познания за организма). Организмът отговаря с ясно “да” или “не” на тези тестови вещества.

Това дава информация за натоварването на органите и дава възможност причините за заболяването да бъдат открити бързо и ефикасно. Терапевтите, които познават добре основата на това тестване и филтриране, могат да установqт връзката между причините е ефектите от тях.

Методът VEGATEST непрекъснато се развива от 1978 година. Изследователите и ползвателите непрекъснато търсят начин да запазват информация върху различни носители и след това да извикват тази информация от паметта им при тестване.

Тестването с “Vega Duplex Ampoules” е на крачка от революция при този метод. Почти не е за вярване какво съхраняване във времето можете да постигнете с помощта на Vega Duplex Memory (VDS).

Целенасочено оценяване

Благодарение на новите технологични възможности, Test expert plus е много компактно устройство, които осигурява многество възможности за измерване, благодарение на своята лoгична структура.

Цели на Test expert plus:

  •   Опростяване на оценката на здравословното състояние
  •   Ефективно определяне на причините
  •   Проследимост на изследванията на вашите пциенти
  •   По-сигурен ангажимент към пациента

Успех на терапията:

Биологичната възраст на пациента, която е била определена при първоначалното изследване, ще се подобри. След успешно лечение вече не могат да бъдат установени стрес, възпаление и увредени области. Освен това трябва да споменем, че клиничните тестове и лабораторните стойности също ще се подобрят.

Test expert plus  не просто улеснява оценката на здравословното състояние, но също така оптимизира терапията:

Медицинският тест, който е бил практикуван успешно в продължение на години, определя най-съвместимото и ефективно лечение за вашите пациенти.

Перфектна електроакопунктура!

expert

Всички медицински продукти на Wegamed  са разработени, регистрирани и произведени в Германия. Те отговарят на високите изисквания на Европейската Директива за Медицински Продукти 93/42/ЕЕС, което е потвърдено от ЦЕ отличителен знак. Компанията Wegamed GmpH е сертифицирана по DIN EN ISO 13485.