ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Хранителните добавки и слънчевата светлина – оптимална защита от рак на гърдата

Изследвания, направени от френски учени сочат,  че  излагането на слънце в комбинация с приемането на хранителни добавки, съдържащи Витамин Д,  е  едно от най-ефективните средства за намаляване риска от рак на гърдата. Многобройни изследвания  са насочени към зависимостта между нивото  на Витамин Д и намаляването риска от определени видове ракови заболявания, включително рак на гърдата. При тези изследвания дебатите се фокусират върху начина на прием на Витамин Д, чрез добавки или слънчева светлина. Публикуваните нови данни в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показват, че може би най-добрият подход е комбинацията от хранителни добавки с Витамин Д и излагане на слънчевите лъчи. В продължение на повече от десет години, при наблюдение на  67 721 жени в постменопауза, се установява, че при тези, които живеят в страни със слънчев климат и в комбинация приемат високи дози Витамин Д чрез диетични храни или добавки, рискът от заболяване от рак на гърдата е значително по-нисък, в сравнение с жените, които също живеят в слънчеви зони, но приемат минимални количества Витамин Д. От друга страна обаче, не са изследвани самостоятелно резултатите от диетичните храни и допълнителния прием на Витамин Д. / според доклада на група изследователи, водени от Пиер Енжъл от  Institut  National de la  Sante et de la Recherche Medicale/. „ Въпреки, че  резултатите не са в подкрепа на линейната зависимост  между дозата  UVR  и добавката Витамин Д, и риска от рак на гърдата, данните предполагат праг на количеството от Витамин Д, като предпазна мярка”, отбелязват учените.  „Минималното количество от Витамин Д варира и е в зависимост от индивидуалните способности на всеки организъм да преработва или синтезира витамина от двата източника”, подчертават те.

Д и авторитетното С

През 1940 година  Франк Апърли посочва връзката между Витамин Д и защитата от рак. Нещо повече, той посочва и демонстрира зависимостта от мястото на живеене и смъртността при раково болните, като предполага, че слънчевата светлина дава относителна устойчивост на организма срещу рака „ относителен имунитет”. От този момент насам има множество наблюдения и изследвания предполагащи по-ниските рискове от някои видове рак в зависимост от приема на Витамин Д. Витамин Д е свързан с два биологично неактивни предшественика – cholecalciferol (D3) и  ergocalciferol (D2). И двата  D3 и D2 предшественика са хидроксилирани в черния дроб и бъбреците да изграждат  25-хидроксивитамин D ( 25(ОН)D,неактивната натрупана форма  и 1,25-дихидроксивитамин D( 1,25(ОН)2D), биологично активна форма, която е строго контролирана  от тялото. Съществуват все повече доказателства, че 1,25(ОН)2D има противораков ефект. Откритието тук е, че клетки, освен бъбречните, могат също да хидроксилират 25(ОН)D с дълбоко въздействие , и са предпоставка за внасянето на високи  нива  от  25(ОН)D, като предпазват от рак на определени места в тялото. Нови данни Според констатациите на д-р Енгел и неговия екип, тези неясноти може да са свързани с комбинирането на храните, добавките и излагането на слънчева светлина, като условие за повишаването на нивата на Витамин D. През повече от десетгодишното си проучване , френските специалисти са документирали 2 871 случая на заболяване от рак на гърдата, без да са наблюдавали изрично зависимостта между храненето и допълнителното придобиване на Витамин D  чрез слънчевите лъчи. Установява се, че рискът от заболяване от рак на гърдата при жените, живеещи в региони с най-висока среднодневна активност на UV лъчите (под 46° северна ширина),комбинирано с високохранителен прием на Витамин D,  е с 32% по-нисък, а рискът при високо UV излъчване и високи допълнителни  приеми на витамин се редуцира до 45%. „Като се има предвид, че във Франция  приемът на Витамин D с храната е нисък и 25(ОН) Витамин D серумни концентрации са най-вече под 30ng/ml, препоръчвани от нас нива, нашите резултати показват, че увеличаването на общия прием на Витамин D трябва да се насърчава от агенциите по храните и здравето чрез обогатяване и подсилване на храните” – заключават д-р Енгел и неговите колеги. Източници: Рак епидемиология, биомаркери и профилактика Публикувано  онлайн преди печат, DOI: 10.1158/1055-9965.EPI-10-1039 "Комбиниран ефект от храната с витамин D и излагането  на слънце  при  риска от  рак на гърдата: Резултати от френската група E3N" Автори: P. Engel, Г. Fagherazzi, С. Mesrine, MC. Boutron-Ruault, Е. Clavel-Chapelon

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ