ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

ИнфлаЗим - протеолитичен ензимен комплекс в помощ на кръвообращението

Когато се порежем, веднага започваме да кървим, но кървенето бързо спира. Кръвта ни има вградена система за незабавно възстановяване, която бързо блокира всякакви увреждания на кръвоносната система, създавайки временна “лепенка”, която позволява на тялото да изработи нужните вещества за възстановяване на целостта. 

Знаете ли, че за тази цел работят три основни механизма? Първо, тромбоцитите (малки фрагменти от кръвни клетки, които циркулират в кръвта) се струпват на мястото на раната, образувайки слаба тапа. Второ, съседните кръвоносни съдове се свиват, намалявайки количеството на кръвта, която тече в областта. Накрая протеиновият фибрин се събира в здрава мрежа, която съсирва кръвта и образува неразтворимо запушване. Заедно тези механизми спират загубата на кръв и създават здрава кора, която да предпазва зоната, докато тялото ви я излекува.

Решаващо участие в тези процеси имат белтъците фибрин и фибриноген. Фибринът обикновено присъства в неактивна форма, известна като фибриноген. Фибриногенът е разтворим във вода и се намира във високи концентрации в кръвта, където изчаква, докато е необходимо да образува съсирек. Когато се даде сигнал, фибриногенът се превръща във фибрин, който след това се събира в разширена мрежа от влакна. Разбира се, много е важно фибриновите мрежи да се образуват само в локалната зона на разреза и никъде другаде, тъй като кръвта трябва да продължи да тече към други части на тялото. 

Изключително важни за това са протеин-асимилиращите ензими, които контролират количествата фибрин, но имат и други важни функции. Съвсем скоро ще разберете повече и за тях и защо са част от формулата ИнфлаЗим.

Фибрин и фибриноген - какво трябва да знаете за тях

Фибриногенът е важен гликопротеин, синтезиран в черния дроб. Той е съставен от двойки от три пептидни вериги (α, β и γ). Фибриногенът е част от коагулационната каскада от протеини, при която краен резултат е производството на тромбин, който превръща фибриногена във фибрин. Тромбинът бързо протеолизира фибриногена, освобождавайки фибринопептид А. Загубата на този малък пептид не е достатъчна, за да направи получената фибринова молекула неразтворима, но има тенденция да образува комплекси със съседни фибрин и фибриногенни молекули. 

След това тромбинът отцепва втори пептид фибринопептид В от фибрина и образуваните фибринови мономери, след което полимеризират спонтанно, за да образуват неразтворим гел. 

Полимеризираният фибрин се задържа заедно от нековалентни и електростатични сили и се стабилизира от трансамидиращия ензим фактор XIIIa, който се произвежда от действието на тромбина върху фактор XIII. 

Всичко това се случва с една важна цел - неразтворимите фибринови агрегати (съсиреци) и агрегираните тромбоцити блокират увреден кръвоносен съд и предотвратяват по-нататъшно кървене, което застрашава здравето. Количеството фибриноген в плазмата може да служи като неспецифичен индикатор за това дали в тялото има или няма действащ възпалителен процес.

Тези фундаментални за кръвосъсирването процеси не могат да се изпълнят, ако не са налице необходимите количества фибрин. Но в обратния случай - когато в организма присъства твърде много фибрин, това може да доведе до възпалителен процес, образуване на кръвни съсиреци, повишаване вискозитета на кръвта и по-сериозно фиброзни състояния. Контролът на действието на фибрина зависи от протеин-асимилиращите ензими, които премахват фибрин. Така те предотвратяват натрупването на фибрина в тъканите и предпазват организма от по-нататъшно увреждане.

Хемостаза наричаме естествената реакция на тялото към нараняване, която спира кървенето и поправя щетите (да не се бърка с хомеостаза).

Защо фибриногенът е толкова важен

Фибриногенът насърчава агрегацията на тромбоцитите чрез стимулиране на слепването на тромбоцитите. Разтворимият фибриноген също се превръща в неразтворим фибрин, който образува здрава мрежа. Омреженият фибрин е кулминацията на коагулационната каскада. Тази мрежа улавя червените кръвни клетки и тромбоцитите и в крайна сметка образува стабилен кръвен съсирек.

Фибриновата мрежа е отговорна за следните процеси:

 • Осигуряване на якост на опън
 • Осигуряване на стабилност на първоначално слабата тромбоцитна тапа
 • Механично възпрепятстваща загуба на кръв в местата на нараняване на кръвоносните съдове
 • Осигуряване на структура на стената на кръвоносния съд

Кога може да настъпят проблеми с фибрина и/или фибриногена

При здрави индивиди фибриногенът циркулира в плазмата при високи концентрации (2-5 mg/mL). Въпреки това, фибриногенът е протеин в остра фаза и по време на остро възпаление плазмените нива на фибриноген могат да надхвърлят 7 mg/mL. С фибрина, произведен чрез тромбин-медиирано разцепване, фибриногенът играе важна роля в много физиологични процеси. Както изяснихме, образуването на стабилен кръвен съсирек, съдържащ полимеризиран и омрежен фибрин, е от решаващо значение за предотвратяване на загубата на кръв и за зарастване на рани при съдово нараняване. 

Балансът между съсирването, по-специално превръщането на фибриноген във фибрин, и фибринолизата, протеолитичното разграждане на фибриновата мрежа, е от съществено значение. Нарушаването на това равновесие може да причини заболяване по различни начини. Докато някои патологични състояния са следствие от променени нива на фибриноген, други са свързани със структурните свойства на молекулата. 

Източникът на експресия на фибриноген и локализацията на фибрин(оген) протеин също имат клинични последици. Открити са ниски нива на експресия на фибриноген в извънчернодробни тъкани, включително карциноми, потенциално допринасящи за заболяването. 

Отлаганията на фибриноген на различни места, включително централната нервна система или бъбреците, също могат да бъдат патологични за човека.  

Системни ензими в ИнфлаЗим 

Протеазите в ИнфлаЗим поддържат нормални нива на фибрин, нормален вискозитет на кръвта, нормално кръвообращение и спомагат за поддържане на адекватен имунен отговор при възникване на възпаление в организма. Какво са “протеази”? Протеазата (наричана още пептидаза) е вид ензим, който катализира (увеличава скоростта на реакцията) протеолизата, разграждайки протеините на по-малки полипептиди или единични аминокиселини и стимулира образуването на нови протеинови продукти.

Протеолитичните ензими осигуряват много различни ползи за вашето здраве. Освен че контролират болката и възпалението, системните ензими подобряват притока на кръв, разтварят кръвните съсиреци и помагат за облекчаване симптомите на алергия и овладяване на възпалението.

Системните ензими, за разлика от храносмилателните, са предназначени да оцелеят при среща със стомашната киселина, след което да преминат в тънките черва и да се абсорбират в кръвта – и точно там се случва истинската „магия“. Ето защо в ИнфлаЗим е вложена цялостна системна ензимна смес, която оцелява през стомашно-чревния тракт и подкрепя здравословното кръвообращение.

Тези мощни ензими също унищожават нахлуващите бактерии, вируси, дрожди и гъбички, като разрушават протеиновото покритие, което ги предпазва от имунната ви система. Те могат да предотвратят отложената мускулна болка - болката, която усещате след тренировка - и да ускорят възстановяването.

Но най-вече е важна способността им да разтварят фибрина. Да, тази сложна мрежа от тъкан, която увеличава риска от сърдечен удар и инсулт, може да бъде победена от обикновени ензими, разтварящи протеините.

При разграждането на фибрина, протеолитичните ензими също помагат за разграждането на артериалната плака, чието натрупване е предпоставка за сърдечно-съдово заболяване.

Освен всички тези потенциални вреди, фибринъът има принос в патогенезата на рака. Раковите клетки също се крият под мрежите от фибрин, което прави невъзможно имунната система да ги атакува и унищожи. Така че протеолитичните ензими могат да бъдат полезни за предотвратяване на някои видове рак. Повече информация за тази взаимовръзка има в статията на английски език Fibrin(ogen) in human disease: both friend and foe. Една важна извадка от нея, която можем да направим, е във връзка с рака на гърдата при жените:

Факторите на коагулация са свързани със злокачествено заболяване от повече от 100 години и високите нива на плазмения фибриноген, по-специално, са свързани с развитието и прогресията на рака. Фибриногенът може да се произвежда от някои не-хепатоцитни ракови клетки и да присъства в околностите на тумори, като например при рак на гърдата.

ИнфлаЗим/InflaZyme - състав и действие

В състава на InflaZyme влиза оригиналната формула Neprinol ®, която включва SEBkinase® (стомашно-устойчиви ензими серапептаза и натокиназа). Имайте предвид, че има множество имитации, но AST Enzymes е производителят на оригиналната формула.

SEBkinase обединява две стомашно-устойчиви фибринолитични протеази: 

 • PerEnzyme SP ®, (Серапептаза) 
 • NattoSEB ® (натокиназа без витамин К, витамин който подпомага кръвосъсирването). 

*Произвежданите от нас стомашно-устойчиви натокиназа и серапептаза (съдържащи се в оригиналната SEBkinase формула) показват високи нива на активност при същите условия на ниско рН.

Пълният набор от протеолитични ензими, липаза, коензим Q10, билки и минерали в InflaZyme подсилват действието на SEBkinase. Така формулата се превръща в цялостна системна ензимна смес, създадена да подкрепи нормално здравословно кръвообращение. Вложените в продукта съставки намаляват значително риска от образуване на съдови плаки и тромби, като също са способни да елиминират микробиални протеинови комплекси, с което се редуцират възпалителните процеси.

ИнфлаЗим също така помага да се поддържат нормални нива на С-реактивен протеин (CRP) – важен маркер на възпаление при сърдечно-съдови и други заболявания.

Забележителна характеристика на ИнфлаЗим е стабилизацията на ензимите посредством BPPS ®. Това е така наречената “Биоактивна Протеин Пептидна система” (BPPS) разработена от компанията SEB в началото на 90-те години на 20 век! Чрез тази технология се осигурява стабилност на ензимите и запазването им при преминаване в човешкия организъм, за да запазят активността си и да бъдат усвоени в правилната среда.

В състава на ИнфлаЗим влизат най-важните фибринолитични протеази и още няколко компонента, осигуряващи синергично действие:

 • Натокиназа (NattoSEB)
 • Серапептаза PerEnzyme
 • Бромелаин
 • Папаин
 • Липаза
 • Протеаза

Другите съставки на продукта са рутин (биофлавоноид), амла (естествен антиоксидант), Коензим Q10 (основен ензим и кофактор в обмяната на веществата) и магнезий, участващ в над 300 различни процеса в тялото. Може да закупите ИнфлаЗим от тук, както и да прочетете повече за неговия състав и прием.

Използвани източници

 1. MOSESSON, M.W. (2005), Fibrinogen and fibrin structure and functions. Journal of Thrombosis and Haemostasis, 3: 1894-1904. https://doi.org/10.1111/j.1538-7836.2005.01365.x
 2. Litvinov RI, Pieters M, de Lange-Loots Z, Weisel JW. Fibrinogen and Fibrin. Subcell Biochem. 2021;96:471-501. doi: 10.1007/978-3-030-58971-4_15. PMID: 33252741.
 3. Rui Vilar, Richard J. Fish, Alessandro Casini, Marguerite Neerman-Arbez. Fibrin(ogen) in human disease: both friend and foe. Haematologica 2020;105(2):284-296; https://doi.org/10.3324/haematol.2019.236901.
 4. Göbel K, Eichler S, Wiendl H, Chavakis T, Kleinschnitz C, Meuth SG. The Coagulation Factors Fibrinogen, Thrombin, and Factor XII in Inflammatory Disorders-A Systematic Review. Front Immunol. 2018;9:1731. Published 2018 Jul 26. doi:10.3389/fimmu.2018.01731

Свързани продукти

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ