ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Коагулационен профил - значението му за черния дроб, бременността и не само

Изследването на коагулационния профил се извършва, когато е необходимо да се определи активността на факторите от външния път на кръвосъсирване. Този анализ всъщност включва два теста, а именно тест за активирано парциално тромбопластиново време и тест за определяне на протромбиново време.

Това не са най-често провежданите или препоръчвани изследвания, както тези за витаминен дефицит например, но се оказват също толкова важни за здравето, с фокус върху женското репродуктивно здраве и чернодробната функция. Днес ще научите защо нормалното кръвосъсирване е от изключителна важност за здравословното състояние.

Кога е необходимо да се изследва коагулационния профил

Профилът на коагулация е възможно да се препоръча като необходимо лабораторно изследване от специалист в следните случаи:

 • При склонност към прекомерно или необяснимо кървене
 • За наблюдение на пациенти, приемащи лекарства, влияещи върху кръвосъсирването
 • Преди предстояща операция
 • При остри състояния като дисеминирана интравазална коагулация
 • За проследяване на чернодробната функция 
 • При дълбока венозна тромбоза (ДВТ)
 • Тромбофилия
 • Дефицит на витамин К
 • Белодробна емболия (PE)
 • Предсърдно мъждене (AF) и други.

Възможно е лекарят ви да препоръча изследване на коагулационния профил, ако има опасения за прекалено лесно натъртване или кървене. Това може да се случи в следствие на наследствени състояния като хемофилия или придобити състояния като чернодробни заболявания.

Какво точно показва изследването

Профилът на коагулация измерва активираното частично тромбопластиново време и протромбиновото време, както посочихме по-горе. Нека да разясним малко повече за това какво е протромбин, протромбиново време, фибриноген и някои други важни понятия.

Протромбин и протромбиново време 

Протромбинът е протеин, който се произвежда главно от черния дроб. Протромбиновото време определя времето, което е необходимо на кръвта да се съсири. 

Протромбиновото време се увеличава в случай, че пациентът приема лекарства за разреждане на кръвта, има хемофилия или сериозно чернодробно заболяване. 

Малабсорбцията на протромбиновия протеин може също да повлияе на резултатите от изследването на протромбиновото време. Този тест се прави и за проследяване състоянието на пациенти, които приемат лекарства, повлияващи кръвосъсирването.

Медицинските специалисти може да препоръчат да се направи протромбинов тест, в комбинация с друг тест за квъвосъсирване, известен като активирано частично тромбопластиново време (aPTT). Изследването на aPTT помага да се определи способността на човек да образува нормални кръвни съсиреци. Чрез  aPTT се измерва времето, необходимо за образуване на кръвен съсирек от кръвна проба, след добавяне на реагенти. Този тест също така оценява количеството и функцията на факторите на съсирването. Тези фактори са от изключително значение, особено при онкологични заболявания, чернодробни проблеми, в начален стадий на тромбоза и при бременност.

Всички понятия, разгледани до тук, имат пряка връзка с процеса на „хемостаза“ - (от гръцки: αιμόστασις, haemostasis – „кръвоспиране“).

Хемостазата е процес, който се инициира от тялото при нараняване на тъкани или кръвоносни съдове. Какво точно представлява Тромбоцитите се концентрират на мястото на нараняването, за да се активира процеса на коагулация. Това от своя страна води до по-нататъчното активиране на коагулационните фактори. В резултат на коагулационния процес, от фибриногена се образуват фини фибринови нишки, които образуват мрежовидна структура и се прикрепват към мястото на нараняване. Това помага за стабилизиране на засегнатото място и образуването на кръвен съсирек, чиято роля е да "запечата" наранените кръвоносни съдове и да спре кървенето. Част от елементите, от които е изграден съсирека също така помагат да започне оздравителния процес на увредените участъци.

Освен това, PTT дава представа за факторите на коагулация XII, XI, IX, VIII, X, V, II (протромбин) и I (фибриноген), както и прекаликреин и кининоген с високо молекулно тегло. А PT тестът оценява VII, X, V, II и I фактори на коагулация.

Фибриноген 

Фибриногенът е вид протеин, предшественик на фибрина, който е от съществена важност за кръвосъсирването. Намалените стойности на фибриноген водят до повишена склонност към кървене.

D-димер

Понякога в изследванията може да се включи и D-димер. Той представлява продукт, който се получава от разграждането на съсиреците и обикновено се увеличава в условия на повишена кръвосъсирваща активност в тялото. Този показател най-често се използва от лекарите за установяване или отхвърляне на висок риск от тромбози.

Тълкуване на резултатите от коагулационния профил

Следните стойности са референтни и е възможно да се различават в различните лаборатории. Също така може да се измерват в секунди, като % или чрез чрез INR (International Normalized Ratio):

 • Протромбиново време: 9,57 сек. - 11,80 сек.
 • Активирано частично тромбопластиново време: 23,57 сек. - 29,33 сек.

На следващо място поставяме резултатите от PT, PTT и какво индикират те. Когато стойностите се различават от горепосочените в известен диапазон, това може да означава следното:

 • Продължително РТ – Нормално РТТ - заболявания на черния дроб, дефицит на витамин К, дефектен фактор VII, хронична дисеминирана вътресъдова коагулация;
 • Нормално РТ – Продължително РТТ - Хемофилия А или В, дефицит на фактор XI, болест на Вилебранд, дефицит на фактор XII;
 • Продължително РТ – Продължително РТТ - Дефектен фактор I, II, V или X, тежко чернодробно заболяване, остра дисеминирана вътресъдова коагулация.

Нормална бременност и коагулация

Бременността е период, при който често се наблюдява хиперкоагулация. Това може да се разглежда като адаптивен механизъм за намаляване на риска от кръвоизливи по време на бременността, раждането и възстановителния период след това.

За съжаление, в резултат на хиперкоагулируемото състояние, тромбоемболизмът е една от водещите причини за проблеми, свързани с бременността. Това се забелязва най-вече в развитите страни, където се изследват клинично значими стойности на венозна тромбоемболия, срещаща се при 1 от всеки 1000 до 2000 бременности. 

Хиперкоагулацията по време на бременност се потвърждава с тромбоеластография (TEG) и се смята, че се дължи главно на увеличеното производство на фактор VII и фибриноген. Въпреки че много от факторите на кръвосъсирването се повишават по време на бременност, най-голямо значение имат именно фактор VII и фибриногена.

Обикновено повишеното образуване на кръвни съсиреци се третира с антикоагуланти. Това са медикаменти, които предотвратяват прекаленото съсирване на кръвта. Някои антикоагуланти са безопасни за употреба по време на бременност, като тяхното предписание и дозировка трябва да се случва само по преценка на следящия бременността лекар.

Използвани ресурси

“A Study on Coagulation Profile in Pregnancy Induced

Hypertension Cases”  IOSR Journal of Biotechnology and Biochemistry (IOSR-JBB)

ISSN: 2455-264X, Volume 1, Issue 6 (Sep. – Oct. 2015), PP 82-88

www.iosrjournals.org

Bhave, A.A. Coagulopathies in Pregnancy: What an Obstetrician Ought to Know!. J Obstet Gynecol India 69, 479–482 (2019). https://doi.org/10.1007/s13224-019-01290-8 

Ibeh N, Okocha CE, Aneke CJ, et al. Normal pregnancy and coagulation profile: from the first through the third trimester. Nigerian Journal of Medicine : Journal of the National Association of Resident Doctors of Nigeria. 2015 Jan-Mar;24(1):54-57.

Nancy, Ibeh & Okocha, Chide & Aneke, John & Onah, Christian & Nwosu, Agatha & Nkwazema, Kenneth. (2015). Normal pregnancy and coagulation profile: From the first through the third trimester. Nigerian journal of medicine : journal of the National Association of Resident Doctors of Nigeria. 24. 54-7.

D. Katz, Y. Beilin, Disorders of coagulation in pregnancy, BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 115, Issue suppl_2, December 2015, Pages ii75–ii88, https://doi.org/10.1093/bja/aev374

Thornton P, Douglas J. Coagulation in pregnancy. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2010 Jun;24(3):339-52. doi: 10.1016/j.bpobgyn.2009.11.010. Epub 2010 Jan 22. PMID: 20097136.

D'Souza R, Malhamé I, Teshler L, Acharya G, Hunt BJ, McLintock C. A critical review of the pathophysiology of thrombotic complications and clinical practice recommendations for thromboprophylaxis in pregnant patients with COVID-19. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Sep;99(9):1110-1120. doi: 10.1111/aogs.13962. Epub 2020 Aug 5. PMID: 32678949; PMCID: PMC7404828.

Katz D, Beilin Y. Disorders of coagulation in pregnancy. Br J Anaesth. 2015 Dec;115 Suppl 2:ii75-88. doi: 10.1093/bja/aev374. PMID: 26658204.

Patrick Thornton, Joanne Douglas,

Coagulation in pregnancy,

Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology,

Volume 24, Issue 3, 2010,

Pages 339-352, ISSN 1521-6934,

https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2009.11.010.


Свързани продукти

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ