ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Мелатонин - това ли е най-мощният антиоксидант?

Чували ли сте, че мелатонинът - хормон, отделян от епифизната жлеза в мозъка, е изключително важен за нормален сън? Мелатонинът е силно свързан с нашия циркаден ритъм и околната среда, като неговото наличие е определящо за това да се подготвим за сън и почивка, както и да спим непробудно. Но действието му е по-широко извън този аспект и е доказано, че мелатонинът всъщност е необикновено мощен антиоксидант и дори има противоракови свойства! Има още много интересни факти за него, включително направихме сравнение на действието му с това на други антиоксиданти като глутатион и витамин С, за да отговорим на въпроса: Мелатонин - това ли е най-мощният антиоксидант? 

Най-важното за мелатонина - същност и действие

Мелатонинът е ендогенен хормон, получен от триптофан, който се освобождава главно от епифизната жлеза в тъмната част на деня. Мелатонинът регулира много биологични функции, в това число съня, циркадния ритъм, имунитета и репродуктивните способности на човека. 

Установено е, че мелатонинът има противовъзпалителен и антиоксидантен ефект, което означава, че способства за противодействие на свободните радикали. Той улавя реактивните видове кислород и азот и повишава антиоксидантната способност на организма. Така се подобрява защитата от увреждане на тъканите, като освен това мелатонинът може да блокира транскрипционните фактори на провъзпалителните цитокини. 

Поради малкия си размер и амфифилната природа, той повишава ефикасността на митохондриалната верига за транспорт на електрони. Мелатонинът предотвратява дегенеративните промени в централната нервна система при модели на болестта на Алцхаймер и Паркинсон и намалява увреждането на ДНК от свободните радикали, което може да доведе до рак. Ето защо още в началото посочихме, че има противоракови свойства.

Следователно, мелатонинът има множество благоприятни ефекти, включително стимулиране на антиоксидантните ензими, инхибиране на липидната пероксидация и така допринася по много начини за защитата от оксидативно увреждане. А как точно извършва тези дейности? Мелатонинът може да упражнява ефектите си, като действа чрез специфични клетъчни рецептори на плазмената мембрана, подобно на други хормони, или чрез независими от рецептора механизми, които включват сложни молекулярни кръстосани реакции.

Ползите на мелатонина за здравето

През последните десетилетия натрупването на доказателства очертава значението на мелатонина за човешката физиология и патология. Към днешна дата е подробно изследвано и доказано, че мелатонинът е не само хормон, но и клетъчен протектор, участващ в имуномодулацията, антиоксидантните процеси и хемопоезата. Освен това, немалък брой проучвания показват, че мелатонинът има важни онкостатични свойства чрез рецепторно-зависими и рецепторно-независими механизми. Един от материалите, в който се дискутира тази информация, е на авторите Д-р Дора Терзиева и проф. Мария Орбецова. Още един материал, в който са разгледани много от ползите и областите на действие на този хормон, е МОГЪЩИЯТ МЕЛАТОНИН от доктор Радослав Тошков, специалист по функционална медицина, холистичен лекар и създател на Детокс Център.

Най-важните предимства на мелатонина за здравето накратко включват:

  • Изключително мощен антиоксидант
  • Поне 2 пъти по-мощен от витамин Е
  • Задейства антиоксиданти като глутатион - най - разпространеният вътреклетъчен антиоксидант
  • Насърчава редовния и пълноценен сън (решаващо за възстановяване и детоксикация на организма)
  • Подпомага имунната система
  • Има противоракови свойства

Има две форми на мелатонин, като едната е субклетъчен мелатонин, което означава, че се намира вътре в митохондриите. Той функционира там, за да помогне за защита срещу окисляване и увреждане на свободните радикали в митохондриите, които са нашите енергийни централи. А в тази връзка знаете ли кой е най-големият стимул на субклетъчния мелатонин? Веднага ви казваме - близката инфрачервена светлина на електромагнитния спектър (NIR). 

Някои от източниците на такава светлина са слънцето (повече от очаквано), лагерни огньове, инфрачервена сауна и инфрачервени светлини и лазери. По въпроса с инфрачервената светлина имаме какво още да добавим - специалната Red Light терапия, която се провежда в Detox Center. Това е терапия, чрез която се излъчва светлина само от червения и близкия инфрачервен спектър за насърчаване на естествените лечебни процеси в организма.

Действието на мелатонина в сравнение с глутатион и витамин С

Антиоксидантните ефекти на мелатонина са толкова силни, че се смятат за още по-силни от тези на глутатиона, витамин С и витамин Е. 

От научната публикация “Comparison of melatonin versus vitamin C on oxidative stress and antioxidant enzyme activity in Alzheimer's disease induced by okadaic acid in neuroblastoma cells” става ясно, че третирането на клетките с 10(-5) М мелатонин или 0,5 микрограма/мл. витамин С предотвратява ефектите на окадаиновата киселина (вид токсин в някои гъби и миди). Тези резултати показват, че окадаиновата киселина предизвиква дисбаланс на оксидативния стрес, докато мелатонинът и витамин С предотвратяват оксидативния стрес, предизвикан от киселината. По същия начин тези данни показват голямото значение на оксидативния стрес както в този експериментален модел, така и в развитието и хода на невродегенеративното заболяване, особено болестта на Алцхаймер. Резултатите сочат, че мелатонинът е много по-ефективен от витамин С за намаляване степента на оксидативния стрес. Това явление се демонстрира от по-малката доза мелатонин, необходима за получаване на ефекти, подобни на тези, получени с витамин С върху липидната пероксидация и от защитния ефект на мелатонина върху антиоксидантната ензимна активност.

В “Protection against oxidative protein damage induced by metal-catalyzed reaction or alkylperoxyl radicals: comparative effects of melatonin and other antioxidants” са разгледани са разгледани антиоксидантните свойства на мелатонина, който предпазва ДНК и липидите от атака на свободните радикали. Мелатонинът ефикасно предотвратява протеиновата модификация, предизвикана от двата описани модела. В модела MCO (метал-катализирано окисление), ефикасността на глутатиона по отношение на протеиновата защита е по-висока от тази на мелатонина при относително високи концентрации (250 микроМ-4 тМ). При по-ниски концентрации (50-250 микроМ), ефикасността на мелатонина е по-добра от тази на глутатиона. 

По отношение на още един важен антиоксидант - Витамин Е, оказва се, че мелатонинът (в много по-ниска доза от вит. Е) е много по-ефективен от за намаляване на отрицателните параметри на холестазата и степента на оксидативния стрес. Освен това мелатонинът осигурява значително по-голям хепатопротективен ефект срещу увреждане на черния дроб - един от най-важните органи в човешкото тяло. 

Използвани ресурси:

Липид от Уикипедия, свободната енциклопедия https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4 

Амфифилност - Уикипедия https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82 

Пинеална жлеза и мелатонин – инеална жлеза и мелатонин – биологично значение Д-р Дора Терзиева, проф. Мария Орбецова УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив https://publishing.arbilis.com/wp-content/uploads/2015/01/NE4_2.pdf 

Li Y, Li S, Zhou Y, et al. Melatonin for the prevention and treatment of cancer. Oncotarget. 2017;8(24):39896-39921. doi:10.18632/oncotarget.16379 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5503661/ 

Reiter RJ, Mayo JC, Tan DX, Sainz RM, Alatorre-Jimenez M, Qin L. Melatonin as an antioxidant: under promises but over delivers. J Pineal Res. 2016 Oct;61(3):253-78. doi: 10.1111/jpi.12360. Epub 2016 Sep 1. PMID: 27500468. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27500468/ 

Ferlazzo N, Andolina G, Cannata A, Costanzo MG, Rizzo V, Currò M, Ientile R, Caccamo D. Is Melatonin the Cornucopia of the 21st Century? Antioxidants. 2020; 9(11):1088. https://doi.org/10.3390/antiox9111088 

Sliney DH. What is light? The visible spectrum and beyond. Eye (Lond). 2016;30(2):222-229. doi:10.1038/eye.2015.252 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4763133/ 

Glass G. E. (2021). Photobiomodulation: The Clinical Applications of Low-Level Light Therapy. Aesthetic surgery journal, 41(6), 723–738. https://doi.org/10.1093/asj/sjab025 

Zhao J, Tian Y, Nie J, Xu J, Liu D. Red light and the sleep quality and endurance performance of Chinese female basketball players. J Athl Train. 2012;47(6):673-678. doi:10.4085/1062-6050-47.6.08 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3499892/ 

Zimmerman, S. and Reiter, R. 2019. Melatonin and the Optics of the Human Body. Melatonin Research. 2, 1 (Feb. 2019), 138-160. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.32794/mr11250016 

Lopez-Burillo, S., Tan, D. X., Mayo, J. C., Sainz, R. M., Manchester, L. C., and Reiter, R. J. Melatonin, xanthurenic acid, resveratrol, EGCG, vitamin C and alpha-lipoic acid differentially reduce oxidative DNA damage induced by Fenton reagents: a study of their individual and synergistic actions. J Pineal Res 2003;34(4):269-277. 

Montilla-Lopez P, Munoz-Agueda, MC, Lopez M, et al. Comparison of melatonin versus vitamin C on oxidative stress and antioxidant enzyme activity in Alzheimer's disease induced by okadaic acid in neuroblastoma cells. Eur J Pharmacol. 9-20-2002;451(3):237-243.

Montilla, P., Cruz, A., Padillo, F. J., Túnez, I., Gascon, F., Muñoz, M. C., Gómez, M., & Pera, C. (2001). Melatonin versus vitamin E as protective treatment against oxidative stress after extra-hepatic bile duct ligation in rats. Journal of pineal research, 31(2), 138–144. https://doi.org/10.1034/j.1600-079x.2001.310207.x 


Свързани продукти

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ