ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Ниските нива на Витамин D могат да влошат белодробната функция

От  Нейтън Грей, 01.02.2011 Австралийски изследователи са представили доказателства за причинно-следствената връзка между статуса на витамин Д и функцията на белите дробове, установена вече при мишките. Последните проучвания  установяват връзка между влошения витамин Д статус и намалената функция на белия дроб и белодробните заболявания, връзка, за която до сега не са съществували причинно-следствени данни като потвърждение.B новото изследване, публикувано в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine  авторите твърдят, че за първи път предлагат доказателство  свързващо ниските нива на витамин Д и намаляването на белодробната функция и промяна в  структурата на белия дроб. „ За първи път ние показахме пряката роля на витамин Д  при намаляване функцията на белите дробове. Потвърждава се твърдението на епидемиологичните проучвания, че има пряка връзка мужду недостига на витамин Д и белодорбната функция.”, посочва ръководителят на научния екип д-р Греъм Зоски от Telethon Institute for Child Health Research в Австралия. „Различията, които наблюдаваме в обема на белия дроб и белодробната механика, които са съществени и физиологически необходими, са основание за сериозна загриженост по отношение на повишаващата се честота на недостиг от витамин Д в общности по целия свят”, споделя д-р Греъм Зоски. Витамин Д Активната форма на витамин Д  - 1,25-dihydroxyvitamin D (1,25(OH)2D), според авторите, е от решаващо значение за имунната регулация и неговия недостиг е свързан, както с автоимунните заболявания, така и със заболяванията на сърдечно-съдовата система. Изследователите отбелязват също така, че различни епидемологични изследвания преди са установили връзка между ниското ниво на витамин Д при майката и съществуващи хрипове при детето; понижените серумни нива на витамин Д и остротата при астмата и при хроничната  обструктивна белодробна болест (ХОББ). Авторите все пак посочват, че ниските серумни нива на витамин Д обикновено са свързани с ниските нива на физическа активност, които както е известно са от съществено значение за функционирането на белите дробове. „Като се има предвид известната зависимост между увеличаващата се заболеваемост от астма и утежненията при ХОББ и ниските нива на физическа активност, причинно-следствената връзка между витамин Д и посочените респираторни заболявания  трудно би могла да се установи.”, казва авторът. Новото проучване цели да промени този факт, като изследва статуса на витамин Д  и неговото въздействие върху развитието и функцията на белите дробове чрез  модел на изследване приложен при мишки, а именно- нивата на витамин Д са манипулирани и съчетани с нивата на физическата активност. Информация за изследването Изследователите са използвали модел на недостиг от витамин Д при мишките, съответстващ на дефицита при човека, за да оценят развитието на белите дробове при мишки с дефицит и да направят сравнение с контролни мишки с нормален статус на витамин Д. Целта на учените е била да установят какъв, ако има такъв, е ефекта от дефицита  върху растежа, структурата и функцията на белия дроб. „Целта на проучването е да се установи дали дефицитът от витамин Д има за резултат промяна във функцията на белите дробове и/или в структурата му, като потенциално обяснение за връзката между витамин Д и хроничните респираторни заболявания”, отбелязва д-р Зоски. В сравнение с контролните мишки, изследователите установяват  значително по-високо съпротивление на дихателните пътища при тези с дефицит от витамин Д, докато обемът на белите дробове е много по-нисък при мишки с нисък статус. Изследването на специфичните тъкани е показало, че мишките с нисък статус имат по-малки дробове с намалена функция. „ Тези функционални и структурни аномалии предоставят механизма, обясняващ връзката между дефицита от витамин Д и обструктивното белодробно заболяване.”, казват д-р Зоски и неговите колеги. В допълнение те посочват, че изследването ясно демонстрира, че дефицитът на витамин Д  води до намаляване функцията на белия дроб. Резултатите от проучването имат важно значение за предпазването от белодробни заболявания сред тези групи от хора, при които дефицитът от витамин Д е често срещан. „Необходимо е изследванията в бъдеще да са насочени за определяне  дали дефицита на витамин Д, предизвикващ промяна в растежа на белите дробове , увеличава тежестта на обструктивното белодробно заболяване, както и да идентифицира податливите към това групи хара, при които употребата на хранителни добавки с витамин Д могат да се използват за подобряване  здравните резултати при белодробните заболявания.” – в заключение казва д-р Зоски. Източник: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Published online ahead of print “Vitamin D deficiency causes deficits in lung function and alters lung structure” Authors: G.R. Zosky, L.J. Berry, J.G. Elliot, A.L. James, S. Gorman, P.H. Hart

Свързани продукти

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ