ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА  02 818 48 70

Остеопения

Жените в менопауза, хората с по-чупливи кости и мъжете над 70 години са в рисковите групи за хора, които може да заболеят от остеопения.

» Покажи повече

Какво представлява това състояние? Прогресивно системно нарушение на костната маса, при което разграждането на костна маса е по-голямо от изграждането ѝ. Тук вече можем да говорим за функционални нарушения, водещи до дисбаланс и очертаващи се като предпоставка за остеопороза.

Някои рискови фактори за развитие на остеопения са тютюнопушенето, лечението с кортикостероиди и консумацията на алкохол.

Отново заседналият начин на живот и ограничената мускулна активност допринасят за това заболяване, също както при много други. Поради тази причина поддържането на здравословно тегло и добра физическа кондиция е ключова превантивна мярка за избягване на коварни заболявания като остеопенията.

Диагностицирането ѝ се извършва чрез измерване на костната плътност на гръбначния стълб и тазобедрените кости. Обикновена рентгенова снимка няма необходимата диагностична стойност за установяване на костни деформации и затова тя не се препоръчва в случая.

При отклонение на костната минерална плътност или костно минерално съдържание от средната стойност за млада здрава популация >-2.5 и ≤-1.0 стандартни отклонения може да се говори за остеопения. Надхвърлянето на тези -2,5 критични точки свидетелства за остеопороза.

» Покажи по-малко

Showing all 4 results