ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

S-аденозил-L-метионин (SAMe) отблизо - как работи най-важният метилов донор

S-аденозилметионин (SAMe накратко) е естествено срещащо се съединение, което се намира в почти всяка тъкан и течност в тялото. Може би той не е толкова известен колкото витамин Ц или магнезия, но може приятно да изненада всеки, който се интересува от начини за подобряване на здравето в няколко аспекта.

От участие във функциите на невротрансмитери, през подкрепа на чернодробните процеси до съхраняване на когнитивната функция – във всичко това може да допринесе SAMe.

Позволете ни да ви разкажем повече за най-важния метилов донор в човешкия организъм и да ви запознаем с неговите способности.

Какво е S-аденозил метионин

S-аденозил-L-метионин (наричан също S-аденозил метионин, S-аденозилметионин, SAMe или SAM-e) е химикал, който се намира естествено в човешкото тяло. Той се състои от метионин - аминокиселина, която се намира в храните и играе централна роля в клетъчната биохимия като предшественик на пътищата на метилиране, аминопропилиране и транссулфурация. Като такъв, SAMe се проучва все по-задълбочено, тъй като химическата му структура е описана за първи път едва през 1952 г.

Множество клинични проучвания показват, че регулира ключови функции в живите клетки. 

S-аденозил метионин също е основен субстрат за реакциите на трансметилиране, при което метиловата група е дарена на редица акцепторни субстрати, включително фосфолипиди, ДНК и протеини. Две изоформи на основния ензим метионин аденозилтрансфераза катализират биосинтезата на SAM от метионин. Регулацията на този ензим е сложна и зависи от ендокринните и множество хранителни фактори.

Биологично значение и действие на SAMe

SAMe заема централно място в метаболизма на всички клетки като прекурсорна молекула към 3 основни пътя: метилиране, трансулфурация и аминопропилация. За поддържане на нормалната функция на тези пътища е необходим достатъчен източник на SAMe. 

Количеството SAMe, което се изисква от организма ежедневно, зависи от наличието на метионин, произведен чрез синтез de novo (включващ метилтретрахидрофолат и витамин В-12), както и метионин, получен от диетата, главно от разграждането на протеините.

Метилиране и SAMe

S-аденозилметионин изпълнява важна биологична функция като единствен донор на метил в множество реакции на клетъчно метилиране. 

Повечето клетки съдържат множество SAMe-зависими метилтрансферази, които могат да прехвърлят метилната група (СНЗ) към кислородните, азотните или серните атоми на малки и големи молекули. Например, синтезът на креатин от гуанидиноацетат, саркозин от глицин, фосфатидилхолин от фосфатидилетаноламин и епинефрин от норепинефрин и метилирането на карбоксилни остатъци от различни протеини и цитозинови остатъци от ДНК използват SAMe като метилов донор.

При прокариотите и еукариотите ензимното метилиране на ДНК цитозинови остатъци в тяхната позиция С-5 силно влияе върху взаимодействието с протеините, инхибира транскрипцията и като цяло води до инактивиране на гени. 

ДНК хипометилирането (загубата на метиловата група в нуклеотида на 5-метилцитозин) може да доведе до хромозомна нестабилност и да причини мутации. 

SAMe-зависимото карбоксилно метилиране на протеини е важен елемент в модификацията на протеиновата функция, особено в централната нервна система. При бозайниците концентрациите на протеин карбоксиметилтрансфераза са най-високи в мозъка (в сравнение с други органи).

Метилирането също играе важна роля за поддържането на целостта на клетъчните мембрани. Фосфолипидното метилиране е реакция, при която фосфатидилетаноламинът се превръща във фосфатидилхолин; Тази реакция включва добавяне на 3 метилови групи към аминогрупата на фосфатидилетаноламинова молекула чрез SAMe като метилов донор.

SAMe-зависимите реакции на метилиране също се изискват при синтеза и инактивирането на невротрансмитерни моноамини като норадреналин, адреналин, допамин, серотонин и хистамин.

Какво казва науката за ефективността на SAME

SAMe е изследван най-широко за приноса му в положителна посока при депресия, остеоартрит и чернодробни заболявания. 

Депресия

Клинични проучвания, проведени още през 1973 г., показват, че SAMe има антидепресивни ефекти. През следващите 2 десетилетия ефикасността на SAMe при лечение на депресивни разстройства е потвърдена в над 40 клинични проучвания. Няколко рецензионни статии, обобщаващи тези изследвания, са публикувани през 1988 г., 1994 г. и 2000 г.

Антидепресивният ефект на SAMe е от особен интерес поради тясната метаболитна връзка между фолат и SAMe и асоциирането на дефицит на фолат с депресия. Като важно наблюдение от проучванията може да се посочи, че SAMe има далеч по-малко странични ефекти, отколкото стандартните лекарства.

При лечение на хора, което включва SAMe, се повишават концентрациите на 5-хидроксииндол оцетна киселина, маркер за серотонергична активност. Предполага се, че стимулиращият ефект на S-аденозилметионина върху централните моноаминергични невротрансмитери е механизмът, който лежи в основата на антидепресантния му ефект.

Остеоартрит

Потенциалните ползи от SAMe при лечението на остеоартрит са открити, когато пациентите, включени в клинични изпитвания на SAMe за депресия, съобщават за значително подобрение на симптомите на остеоартрит. 

Девет клинични проучвания в Европа и по-малко в Съединените щати с общо над 20 000 участници потвърждават терапевтичната активност на SAMe срещу остеоартрит. 

SAMe има ефекти, подобни на тези на нестероидните противовъзпалителни средства, но поносимостта му е по-висока и не причинява същите странични ефекти.

Експерименталните проучвания показват, че SAMe увеличава синтеза на хондроцитни протеогликани и скоростта на пролиферация. Също така, пероралният прием на SAMe (400 мг. за 7 дни) при 10 от участниците в едно от проучванията значително повишава концентрациите на SAMe в синовиалната течност.

Чернодробни заболявания

Потенциалните ползи от SAMe при лечение на чернодробни заболявания произтичат от няколко важни аспекта на метаболизма му. 

При бозайниците до 80% от метионина в черния дроб се превръща в SAMe. Чернодробният глутатион, който зависи от метаболизма на метионина и SAMe, е един от основните антиоксиданти, участващи в чернодробната детоксикация. Проучванията показват, че анормалният синтез на SAMe е свързан с хронично чернодробно заболяване, независимо от неговата етиология.

Експериментални проучвания и клинични проучвания показват, че парентералното и орално приложение на SAMe може да повиши концентрациите на глутатион в червените кръвни клетки и в чернодробната тъкан. Това се прави с цел ефективно да се отговори на нуждите от глутатион при пациенти с чернодробно заболяване. Той е най-мощният антиоксидант познат до момента.

Неврологични заболявания

Няколко проучвания показват, че дефицит на метилова група в централната нервна система може да играе роля в етиологията на болестта на Алцхаймер. Намалени концентрации на SAMe са открити в цереброспиналната течност и в няколко различни области на мозъка на пациенти с Алцхаймер.

Също така, Недостигът на фолат и витамин B12 са често срещани при хора в напреднала възраст. Тези дефицити могат да доведат до понижени концентрации на SAMe в централната нервна система.

Защо да приемаме SAMe като добавка

Изследователската дейност през последните пет десетилетия недвусмислено потвърждава значението на SAMe за клетъчния метаболизъм и функцията на всички живи организми. За съжаление диетата не може да осигури адекватни количества S-аденозилметионин, следователно тялото разчита на синтеза de novo, за да поддържа необходимите концентрации на този основен метаболит.

De novo синтезът се отнася до синтеза на сложни молекули от прости молекули като захари или аминокиселини, за разлика от рециклирането след частично разграждане.

Проучванията показват, че SAMe, когато се прилага във високи фармакологични дози, се абсорбира и се използва чрез включване в ендогенните клетъчни пътища, присъщи на всички клетки. По този начин той може да изпълни своите функции в различни направления описани по-горе.

Голям брой клинични изпитвания подкрепят употребата на SAMe при разстройства, включително депресия, деменция и чернодробни заболявания.

Важно е да си осигурите това съединение, което участва в множество важни процеси и функции на системите на организма. Метилиране, транс-сулфуриране, аминопропилиране – това са само три от тях. 


САМе (С-аденозил-Л-метионин) / SAMe - 20 таблети 400 mg


Използвани ресурси

S-Adenosyl-L-Methionine Increases Skeletal Muscle Mitochondrial DNA Density and Whole Body Insulin Sensitivity in OLETF Rats

https://academic.oup.com/jn/article/137/2/339/4664536?searchresult=1

Sulfur Amino Acid Metabolism in Pregnancy: The Impact of Methionine in the Maternal Diet

https://academic.oup.com/jn/article/136/6/1701S/4664462?searchresult=1

Metabolic-Pathway-Oriented Screening Targeting S-Adenosyl-l-methionine Reveals the Epigenetic Remodeling Activities of Naturally Occurring Catechols

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.9b08698 

Formation, functions and regulatory importance of S-adenosyl-l-methionine

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065257171800547

Adonat S-Adenosylmethionine: The methyl donor for healthy life – white paper

https://www.naturalproductsinsider.com/healthy-living/adonat-s-adenosylmethionine-methyl-donor-healthy-life-white-paper 

Pharmacologic aspects of S-adenosylmethionine. Pharmacokinetics and pharmacodynamics

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3318439/ 

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ