ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Теломери и фибри - какво общо имат и как определят здравето ви

Някога мечтали ли сте да притежавате магическа пръчка, с която да забавите стареенето? Може би дори да стопирате изцяло процеса, ако е възможно? Въпреки че все още няма начин действително да се спре процесът на стареене, съществуват различни начини да го забавим. 

Време е да се запознаем с теломерите и няколко други впечатляващи открития на съвременната медицина. 

Какво представляват теломерите

Теломерите са подредени в специфична последователност и се намират в краищата на хромозомите. Те образуват нещо като „капачка“ в двата края на всяка хромозома, която е аналогична на пластмасовите накрайници на връзките за обувки. Ролята на теломерите е да предпазват хромозомите от износване всеки път, когато се репликират. 

Когато клетката се дели, тя възпроизвежда всичко вътре в нея, включително нейните хромозоми - сноповете ДНК, които осигуряват генетичния план за изграждане и управление на тялото. Без теломерите да ги защитят, хромозомите се "заплитат" и се повреждат, което води до лошо изградени клетки и ускорява процеса на стареене, който в последстиве води до клетъчна смърт. 

Теломерите са изградени от повтарящи се сегменти на ДНК, които се състоят от последователността 5′-TTAGGG-3 ′ (в която T, A и G са основите тимин, аденин и гуанин). Някои човешки клетки съдържат от 1500 до 2000 повторения на тази последователност във всеки край, на всяка хромозома. Броят повторения определя максималната продължителност на живота на клетката. Всеки път, когато клетката претърпи репликация, множество TTAGGG сегменти се губят. 

След като теломерите са намалени до определен размер, клетката достига кризисна точка и не може да се дели повече. В резултат на това клетката умира. По този начин процесите на клетъчно стареене и клетъчна смърт се регулират отчасти от теломерите.

Кратка история на теломерите

През 30-те години на XX век, Херман Мюлер е първият изследовател, който отбелязва, че краищата на хромозомите имат уникални свойства. Мюлер е нарекъл тези краища теломери (от гръцките думи telo, което означава „край“ и mere, което означава „част“), въз основа на тяхното положение върху хромозомите. 

По-късно, в своите експерименти, Мюлер използва рентгенови лъчи, за да генерира различни мутации, много от които включват хромозомни нестабилности. 

По време на тези експерименти обаче, той с изненада открива, че краищата на хромозомите са странно устойчиви на въздействието на мутагенните рентгенови лъчи. Следователно, Мюлер предполага, че „крайният ген трябва да има специална функция, а именно да „запечатва“ края на хромозомата“ и че „по някаква причина хромозомата не може да продължи деленето, без краищата ѝ да са запечатани по този начин“. 

Благодарение на напредването на медицината, днес е ясно, че Мюлер е бил прав само до известна степен. Теломерите определено играят съществена роля за стабилизиране краищата на хромозомите, но те не съдържат активни гени. Вместо това, теломерите съдържат масив от многократно повтарящи се ДНК последователности и специфични свързващи протеини, които образуват уникалната структура в края на хромозомата. 

Какво причинява скъсяване на теломерите

От една страна самите теломери могат да бъдат повредени от процеса на стареене: колкото по-къси са теломерите, толкова по-малка е  защитната им функция спрямо хромозомата. Тук се намесва теломеразата. 

Теломеразата е ензим, чиято работа е да регенерира теломерите. С течение на времето, теломеразата може да бъде изчерпана или разградена, което затруднява организма в това да възстанови своите теломери.

Важен изследователски материал, публикуван в Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care показва, че генетично модифицирани мишки, с премахната теломераза, са остарели преждевременно. Но след възстановяване на теломеразата, те са започнали да възстановяват състоянието и здравето си. 

Оказва се, че може да имаме по-голям контрол върху нашите теломери, отколкото сме предполагали. Начинът на живот е важен определящ фактор за дължината на теломерите и функцията на теломеразата - това може да обясни как всеки човек остарява по различен начин и с различна скорост, в следствие на начина на живот и изборите, които прави всеки ден.

Приемът на диетични фибри и ефектът им върху теломерите

Макар и фибрите по-рядко да попадат във фокуса на здравословното хранене, оказва се, че те могат да бъдат изненадващо полезни за много процеси в организма.

Един от начините, по които фибрите могат да намалят риска от заболяване, е чрез въздействието им върху теломерите. Дължината на теломерите е пряко свързана с възрастта и често се нарича „молекулен часовник на клетките“. Хората с по-къси теломери имат по-висок риск от хронични заболявания и по-висока преждевременна смъртност.

В наскоро публикуван материал в Nutrients, със заглавие Dietary Fiber and Telomere Length in 5674 U.S. Adults: An NHANES Study of Biological Aging, изследователите изучават въздействието от приема на диетични фибри върху дължината и стареенето на теломерите. 

Връзката между приема на фибри и дължината и здравината на теломерите е оценена, с помощта на крос-секционен дизайн и проба на NHANES от 5 674 възрастни, в САЩ. Резултатите показват, че хората, които консумират по-високи количества фибри, живеят по-дълго и имат намален риск от хронични заболявания. С увеличаване на приема на фибри, рискът от заболяване и преждевременна смърт намалява. В резултат на това увеличеният прием на фибри демонстрира значителни разлики в дължината на теломерите. 

Предишни изследвания пък установяват, че някои храни допринасят повече от други за запазване дължината на теломерите. Например, хората, които консумират по-големи количества ядки, семена, плодове и зеленчуци, имат по-голяма дължина на теломерите от тези, които не ги консумират в достатъчни количества. За пример ще дадем още една хранителна група - преработените меса се свързват с по-малка дължина на теломерите.

Теломерите и ракът – имат ли нещо общо

Теломерите са от особено значение в клетъчните механизми, които стоят в основата на развитието на някои видове рак. Оказва се, че телемерният контрол на продължителността на живота на клетките е инактивиран от експресията на онкогени (гени, причиняващи рак) или от дезактивирането на туморни супресорни гени. 

В клетките, подложени на злокачествена трансформация (прогресия в рак), теломерите се съкращават, но с наближаването на кризисната точка се активира ензимът теломераза. Този ензим предотвратява допълнителното съкращаване на теломерите и по този начин удължава живота на клетката.

Голяма част от злокачествените тумори - включително рак на гърдата, колоректален рак, рак на простатата и яйчниците - проявяват теломеразна активност. Колкото по-напреднал е ракът, толкова по-голяма е честотата на откриваемата теломераза в независими проби. Тъй като клетъчното безсмъртие допринася за растежа на много видове рак, теломеразата е една от възможностите за разработване на нови противоракови лекарства.

След като научихте повече за теломерите, теломеразата и тяхното значение за анти-ейдж превенция, то скоро ще продължим темата с повече информация за:

  • Възможности за подкрепа на удължаването на теломерите и 
  • Възможности за отлагане на скъсяването им забавянето
  • Каква е ролята на храната, спорта и съня за теломерите.

Образователни лекции, видеа и други материали за теломерите (на английски език): TELOMERES AND THE AGING PROCESS

Използвани ресурси

  1. Blackburn, E. H., & Gall, J.C. A tandemly repeated sequence at the termini of the extrachromosomal ribosomal RNA genes in Tetrahymena. Journal of Molecular Biology 120, 33–53 (1978) doi:10.1016/0022-2836(78)90294-2
  2. Blasco, M.A., et al. Telomere shortening and tumor formation by mouse cells lacking telomerase RNA. Cell 91, 25–34 (1997) doi:10.1016/S0092-8674(01)80006-4
  3. de Lange, T. T-loops and the origin of telomeres. Nature Reviews Molecular Cell Biology 5, 323–329 (2004) doi:10.1038/nrm1359
  4. Neumann, A. A., & Reddel, R. R. Telomere maintenance and cancer—Look, no telomerase. Nature Reviews Cancer 2, 879–884 (2002) doi:10.1038/nrc929
  5. Shammas MA. Telomeres, lifestyle, cancer, and aging. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2011;14(1):28-34. doi:10.1097/MCO.0b013e32834121b1
  6. Shammas, Masood A Telomeres, lifestyle, cancer, and aging, Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care: January 2011 - Volume 14 - Issue 1 - p 28-34 doi: 10.1097/MCO.0b013e32834121b1


ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ