ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Условия за ползване

Интернет страницата www.herbamedicabg.com представлява търговски център за електронна търговия, чийто създател и собственик е фирма ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на хранителни добавки през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка.

Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД си запазва правото да променя цените без да дължи предварително уведомяване на своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Всички запазени марки са притежание на техните собственици.

Фирма ХЕРБАМЕДИКА ЕООД е освен производител на собствената марка ХЕРМАМЕДИКА и вносител за България на продуктите на марките, които са представени на сайта.

Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

Дефиниции

 1. "Потребител" - това е всеки, който е заредил в Интернет страницата на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.
 2. "Артикули" - това са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.
 3. "Поръчка" - това е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул / Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
 4. "Услуги" - това са всички действия, осъществявани от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ХЕРБАМЕДИКА ЕООД предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на сайта на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставяните Услуги от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД чрез този сайт.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Артикулите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Артикулите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Заявяването за закупуване на Артикул / Артикули се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

Начини на плащане

След реализиране на индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул, по определения за това ред, Потребителят заплаща определената сума на място при доставка от куриер.

Права и задължения на потребителя

Съгласно ЗЗП Доставчикът e длъжeн да предостави свободно следната информация:

 • Името: "ХЕРБАМЕДИКА" ЕООД, ЕИК: 130986831
 • Адрес на регистрация: град София 1616, кв. Бояна, ул. Беловодски път 20
 • Централен офис: град София, кв. Бояна, ул. Беловодски път 20
 • Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за тяхното представяне в интернет сайта.
 • Цената на продуктите е изписана на страниците за представяне на съответния продукт като тя е с включено ДДС.
 • Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на продуктите можете да видите в страницата"Информация за доставка" в нашия сайт.
 • Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите.
 • Начините за доставка са описани подробно в страницата "Информация за доставка" в нашия сайт.
 • Всеки регистриран потребител се съгласява, че Хербамедика ЕООД може да му изпраща имейл бюлетин.

Отказ от закупените продукти

Потребителите на този онлайн магазин имат право да се откажат от поръчаните продукти в срок от 14 календарни дни, считано от датата на тяхното получаване на посочения адрес за доставка, съгласно чл. 50 от ЗЗП в случай, че:

 • те не са използвани;
 • не са увредени;
 • налична е опаковката им;
 • запазен е търговският им вид (всички етикети, стикери и други, трябва да присъстват на стоката във вида, в който тя е била получена).

За да упражни правото си на отказ, Потребителят може по избор:

 • да попълни и изпрати стандартен формуляр ("Приложение No. 6 към чл. 47 ал. 1, т. 8 и чл. 52 ал. 2 и 4") за упражняване правото на отказ от договора.
 • да подаде формулярa за отказ през ФОРМАТА ЗА ОТКАЗ на нашия уебсайт www.herbamedicabg.com или на имейл: office@herbamedicabg.com.
 • да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за потребителя начин (телефон, факс, писмо, изпратено по пощата, писмо изпратено по електронна поща и др.).

Съгласно чл. 57, точка 4 и точка 5 от ЗЗП, правото за отказ не важи за доставка на стоки, които подлежат на бързо разваляне или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, както за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. В този смисъл потребителите не могат да се откажат и да върнат хранителни продукти с кратък срок на годност, хранителни продукти, изискващи хладилно съхранение, както и плодове и зеленчуци.

Потребителят трябва да върне получените артикули на адрес: гр. София, кв. Бояна, ул. Беловодски път 20 

Важно: Моля, свържете се с нас на телефон 0884 64 43 46, за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуктите или услугите, предоставяни от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

Права и задължения на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на сайта на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ХЕРБАМЕДИКА ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

ХЕРБАМЕДИКА ЕООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.herbamedicabg.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. ХЕРБАМЕДИКА ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.herbamedicabg.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ХЕРБАМЕДИКА ЕООД.

Потребителят е длъжен да обезщети ХЕРБАМЕДИКА ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ХЕРБАМЕДИКА ЕООД  в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Ползване на отстъпки, промо кодове и подаръци 

С поръчки достигащи, определени и регламентирани  суми, имате възможност да изберете и получите подарък. Тази промоционална активност не е активна по време на мащабни промоции като Здрав Петък и Разпродажби.

Изменения на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ХЕРБАМЕДИКА ЕООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема.

В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ХЕРБАМЕДИКА ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления, се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Промоции и отстъпки

Ако разполагате с Промо Код, ползвайте го за всяка поръчка. Промо кодът е валиден само:

  1. за продукти, които в момента на ползването му, не са намалени;
  2. за продукти, които не са от следните марки: Green Pasture, Researched Nutritionals, MitoCare, SANUM KEHLBECK, Laves, Aires Technologies, Santevia и ледните продукти на Plameca: Алое Вера Премиум и Протектиум Пекторал Кидс.