ЗА ИНФОРМАЦИЯ И БЪРЗИ ПОРЪЧКИ, МОЛЯ ОБАДЕТЕ СЕ НА 0884 64 43 46

Витамин D3 “87 процента по-мощен” от Витамин D2

Слънцето винаги блести с D3

Резултатите, публикувани в  Journal of Clinical Endocrinology&Metsbolism, показват, че Витамин D не само увеличава потентността, но и че допринася  2 – 3 пъти  за натрупването и съхранението на Витамин в сравнение с D2.

Под ръководството на д-р Робърт Хийни, учените от Creighton University  в Небраска, провеждат наблюдения сред 33-ма здрави възрастни индивиди, разделени на две групи. Участниците от едната група са приемали добавка с 50 000 IU от Витамин D2, а на втората  от Витамин D3, в продължение на 12 седмици. Резултатите сочат, че около 17 %  от Витамин D3 се натрупва в организма на приемалите го, а останалите са изконсумирани или изразходвани чрез обмяната  или и двете.

„ Това е дневен процент на усвояване на около 6500IU, с  [ Витамин D в кръвта] концентрация от 50 ng/ml  в края на изследването”, подчертават специалистите. Счита се, че оптималните равнища от Витамин Д  са между  50 – 80 ng/ml.

„ При дозите, използвани в това проучване, по голямата част от Витамин Д се консумира чрез метаболизма. Това е първото проучване, доколкото ни е известно, при което имаме количествено измерване”, добавят д-р Хийни и неговите колеги.

Блестяща светлина над слънчевия Витамин

Витамин D е свързан с  два биологично неактивни предшественика- D3, познат също и като cholecalciferol, и D2 – ergocalciferol. И двата предшественика, D3 и D2, се трансформират в черния дроб и бъбреците  на 25-хидроксиВитамин Д (25(ОН)2D), неактивната съхранена форма, и 1,25- дихидроксиВитамин Д (1,25(ОН)2D, биологично активната, строго контролирана от организма форма.

Големият интерес и дебат на учените са насочени  към относителната бионаличност на тези две форми на Витамин D. Според няколко изследвания, Витамин D2 е между 30 и 50 % по-малко ефективен в сравнение с Витамин D3, формата, която поддържа нивата в кръвта при човека. От друга страна обаче, проучване на университета в Бостън през 2008 год. отбелязва, че и двете форми са еднакво ефективни при поддържане на 25-хидрокси Витамин D статуса ( Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism, Vol. 93,pp.677-681).

Нови данни

Д-р Хийни и колегите му, признават, че съществуват несъответствия в литературата и се опитват да ги изяснят. Учените провеждат наблюдения сред  33-ма здрави възрастни,  на средна възраст от 49,5 години, като им предписват седмични дози от Витамин D2 (Banner Pharmacaps, Inc.) или Витамин D3 (BTR Group, Inc.).

След дванадесет седмичен прием на 50 000IU Витамин Д, изследователите установяват, че нивата се увеличават значително повече при групата приемала Витамин Д3 в сравнение с тази, приемала Витамин D2.

„Чрез използването на различни измервания, D3 е от 56 до 87 процента по-мощен  от D2 при повишаване на  25(ОН)D и повече от три пъти по-силен за повишаване  съдържанието на калциферол в мазнините.”, посочват учените.”  На шези резулти, ние вярвяме, бихме могли не само спокойно да се опрем в рутинната клинична практика, но и да да ги отнесем към това, което клиницистите всъщност предписват.”

Според д-р Хийни и колегите му, резултатите от изследванията им са ограничени поради относително краткото време на интервенция, както и от приложените методи, с които измерват приблизително съдържанието на Витамин D в мазнините  общо в тялото, чрез екстраполиране измерването на процента мазнини. „ Следователно, по- продължителното изследване с множество биопсии на мазнините би било най-правилно”, добавят те.

„ Като се има предвид, че е по-ефикасен и с по-ниска цена, D3 трябва дя бъде предпочитания вариант за лечение при корекцията на дефицита от Витамин Д”, в заключение отбелязват учените.

Източник: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
Published online ahead of print, doi: 10.1210/jc.2010-2230
“Vitamin D3 Is More Potent Than Vitamin D2 in Humans”
Authors: R.P. Heaney, R.R. Recker, J. Grote, R.L. Horst, L.A.G. Armas

ТЪРСИ В БЛОГА

КАТЕГОРИИ